Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Cabral de Melo, Joâo  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[39583] de Melo, Joâo Cabral. "Poesia del món. “Faula de Joan Brossa”." Serra d’Or núm. 187 (abril) (1975): 64.
Hi ha una breu nota introductòria escrita pel traductor.