Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is T and Autor is Thone, Frank  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
[40431] Thone, Frank. "La longevitat dels animals." Occident, no. núm. 1 (maig 1949) (1949): 64-65.
No sìndica la procedència de l’article. No s’indica el nom del traductor.