Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Spener, Philipp Jakob  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[47739] Spener, Philipp Jakob, and Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Pia Desideria / Discursos sobre religió. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"