Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Satta, Salvatore  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[44624] Satta, Salvatore. El dia del judici. Barcelona: Proa, 1988.
Col·lecció "A Tot Vent"