Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Vilalta Saperas, Maruxa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[32655] Saperas, Maruxa Vilalta. Qüestió de nassos. Vol. 71. Llibre de butxaca 71. Barcelona: Pòrtic, 1973.
María Vilalta Soteras, coneguda com Maruxa Vilalta, escriptora mexicana.