Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Spark, Muriel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[32584] Spark, Muriel. Els solters. Vol. 86. El Balancí 86. Barcelona: Edicions 62, 1973.
[32585] Spark, Muriel. El punt dolç de la senyoreta Brodie. Vol. 38. El Balancí 38. Barcelona: Edicions 62, 1967.