Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is L and Autor is Lipski, V.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[40051] Lipski, V.. "Les llengües vives, són mortes? (extret de “La Tribune des Nations”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 7 (novembre 1947) (1947): 70-73.
No s’indica el nom del traductor.