Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is L and Autor is Levi, Carlo  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[32331] Levi, Carlo. Crist s’ha aturat a Èboli. Vol. 13. Isard 13. Barcelona: Vergara, 1964.
Traducció i nota final d’Edmon Vallès.