Bases de dades bibliogràfiques

Export 7 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Garcés, Tomàs  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[46204] Garcés, Tomàs. "Els vuitanta anys de Marià Manent." Serra d’Or, no. 229 (1978): 31-33.
[46958] Garcés, Tomàs. "Conversa amb Josep Carner [1927]." In Cinc converses. Barcelona: Columna, 1985.
[46959] Garcés, Tomàs. "Els vuitanta anys de Marià Manent." Serra d’Or any XX, no. 229 (1978): 31-33.
[46960] Garcés, Tomàs. "Alícia en terra de meravelles." La Publicitat (1928): 1.
[46961] Garcés, Tomàs. "Chesterton i l’edat mitjana." La Publicitat (1925): 1.
[46962] Garcés, Tomàs. "El deixeble del diable." La Publicitat (1925): 1.
[46963] Garcés, Tomàs. "Concilis literaris." La Publicitat (1920): 1.