Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Balil i Giró, Maria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[46727] Giró, Maria Balil i. Programas de representaciones wagnerianas en el Gran Teatro del·liceo de Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1950.
Memòria de final de carrera.