Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is G and Autor is Goldsmith, Oliver  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
[30473] Goldsmith, Oliver. El vicari de Wakefield. 1ª ed. Vol. 30. Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 30. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.
[30474] Goldsmith, Oliver. El vicari de Wakefield. 1ª ed. Vol. 23. Biblioteca literària 23. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.