Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is F and Autor is J. V. F. (Joaquim Vilà i Folch)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
[40020] Folch), J. V. F.(Joa. "Crònica de les estrenes: Dues filles d’estraperlo, de Pierre Le Ferblantier." Serra d’Or núm. 193 (octubre) (1975): 56-57.
Dues filles d’estraperlo, de Pierre Le Ferblantier. Companyia de Joan Seguí. (Teatre Barcelona, 5 de setembre.)