Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Efrem de Nísibis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[47836] Efrem de Nísibis. Himnes i homilies. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"