Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Esteban, Manuel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[46153] Esteban, Manuel. "Émile Zola avaluat per l’equip de l’Avenç." In Actes del IV col·loqui d’Estudis Catalans de Nord-Amèrica, 219-231. Vol. 43. Biblioteca Abat Oliba 43. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985.