Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is E and Autor is Eden, Anthony  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[39711] Eden, Anthony. "La més greu amenaça (article extret de “Collier’s”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 1 (maig 1947) (1947): 38-41.
No s’indica el nom del traductor.