Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Barba, Eugenio  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[48280] Barba, Eugenio. Les illes flotants. Barcelona: Edicions 62, 1983.
Col·lecció "Monografies de Teatre"