Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is B and Autor is Garcia Barris, Maria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[46964] Barris, Maria Garcia. La recepció de Lev Tolstoi a Catalunya. Universitat de Barcelona, 1993.
Tesi en curs.