Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 01 prosa and Autor is Tomàs d'Aquino  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[47657] Tomàs d'Aquino. Compendi de teologia. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"