Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Caminals, Roser  [Clear All Filters]
2006
[26233] Caminals, Roser. La pequeña muerte. Barcelona: Bruguera, 2006.
2003
[26234] Caminals, Roser. Amores oscuros. Barcelona: Lumen, 2003.