Bases de dades bibliogràfiques

Export 13 results:
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
Z
[44727] Andersch, Alfred. Zanzíbar o l'última raó. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "A Tot Vent"
[26829] Ros, Roser. El zapatero y el demonio. Barcelona: La Galera, 1997.
Il.: Joma: il. col. y n.; 22 cm
[26443] Górriz, Josep. La zapatilla de la princesa. Barcelona. 4ª edició en 2002: Edebé, 1993.
Il.: Curto, Rosa Maria: il.; 17 cm
[26418] Fort, Glòria. Zapatos. Barcelona: La Galera, 1993.
Il.: Fort, Glòria: il. col.; 16 cm
[30095] Berton, Pierre, and Charles Simon. Zazà. 1ª ed. Biblioteca popular teatral. Barcelona: Impremta de Salvador Bonavía, 1910.
Comèdia dramàtica en cinc actes
[30096] Berton, Pierre, and Charles Simon. Zazà. 1ª ed. Vol. 12. La Novel·la Teatral Catalana, any 2 12. Barcelona: Impremta Ràfols, 1910.
[47838] Queneau, Raymond. Zazie al metro. Barcelona: La Magrana, 1989.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
[48166] Queneau, Raymond. Zazie al metro. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció Venècies
[26117] Albanell, Josep. Zoa: una misteriosa historia de amor. Madrid. 3ª edició en 1994: Anaya, 1991.
23 cm
[46985] de Baquero, Emilio Andrenio G.. "Zola en España." La Gaceta Literaria, no. 21 (1927): 1 a, b, c.
[47952] Stuart, Alexander. Zona de guerra. Barcelona: La Magrana, 1994.
[27064] Xirinacs, Olga. Zona marítima. Barcelona: Planeta, 1987.
20 cm
[39806] Fauli, Josep. "Zweig." Tele/Estel, no. núm. 88, 22 de març (1968): 19.
Ressenya de la novel·la Amok, de Stefan Zweig.