Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Sagarra, Joan de  [Clear All Filters]
1964
[26885] de Sagarra, Joan. La herida luminosa. Madrid: Alfil [Escelicer], 1964.
15 cm. A la coberta hi diu: “comedia en dos partes, divididas en cuatro cuadros, y un epílogo”