Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Larreula, Enric  [Clear All Filters]
1996
[26518] Larreula, Enric. Homénica, villa oímpica. Barcelona: La Galera, 1996.
Il.: Ginesta, Montserrat