Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Juan Arbó, Sebastià  [Clear All Filters]
1955
[26508] Arbó, Sebastià Juan. La Hora negra | notas de un estudiante que murió loco. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1955.
19 cm