Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Swindells, Robert  [Clear All Filters]
1994
[47679] Swindells, Robert. Hidra. Barcelona: La Magrana, 1994.
Col·lecció L'Esparver
1992
[47671] Swindells, Robert. Habitació 13. Barcelona: La Magrana, 1992.
Col·lecció L'Esparver