Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Pòrtulas, Jaume  [Clear All Filters]
1980
[47312] Pòrtulas, Jaume. "Història, nostàlgia i mite." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 20 (1980): 23-33.