Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Medina, Jaume  [Clear All Filters]
1982
[47172] Medina, Jaume. "Horaci i Virgili a la Fundació Bernat Metge." Serra d’Or any XXIV, no. 274-275 (1982): 61-62.
[46383] Medina, Jaume. "Horaci i Virgili a la Fundació Bernat Metge." Serra d’Or, no. 274-275 (1982): 61-62.
1977
[46369] Medina, Jaume. "Les Horacianes de Vicent Andrés Estellés." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura 9 (1977): 105-113.
1976
[46370] Medina, Jaume. "Horaci en la literatura catalana." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, no. 7 (1976): 93-106.
[47159] Medina, Jaume. "Horaci en la literatura catalana." Els Marges. Revista de Llengua i Literatura, no. 7 (1976): 93-106.