Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Barnes, Julian  [Clear All Filters]
1997
[44680] Barnes, Julian. Història del món en deu capítols i mig. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "A Tot Vent"