Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Fauli, Josep  [Clear All Filters]
1967
[39813] Fauli, Josep. "Hemingway." Tele/Estel, no. núm.74, 15 de desembre (1967): 30.
Ressenya sobre el llibre Més enllà del riu i sotra el arbres d’Ernst Hemingway, traduït al català per Ramón Folch i Camarasa