Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Farreras, Martí  [Clear All Filters]
1969
[39792] Farreras, Martí. "Harold Pinter a la rambla." Tele/Estel, no. núm. 161, 21 de novembre (1969): 29.
Comentari sobre les obres de Harold Pinter La col·lecció i L’amant representades al Teatre Poliorama.