Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Cucurull, Fèlix  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[39670] Cucurull, Fèlix. "Ha mort un amic de Catalunya." Tele/Estel, no. núm. 71, 24 de novembre (1967): 20.
Article sobre Augusto Casimiro que inclou la traducció al català d’una de les seves poesies.