Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Castellet, J. M.  [Clear All Filters]
1969
[39629] Castellet, J. M.. "“Hair”: de la revolta a la integració." Serra d’Or núm. 118 (juliol) (1969): 35.