Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Vallverdú, Francesc  [Clear All Filters]
1960
[40512] Vallverdú, Francesc. "“Han lluitat per la pàtria”, de Mikhaïl Xólokhov." Serra d’Or, no. núm. 11 (novembre) (1960): 34.