Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Guansé, Domènec  [Clear All Filters]
1928
[47006] Guansé, Domènec. "Herètics, de Chesterton, trad. de Pau Romeva." Revista de Catalunya, no. 49 (1928): 80-81.