Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Orwell, George  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
[40170] Orwell, George. "Homenatge a Catalunya (fragment)." Ariel, no. Any 5, núm. 21 (gener 1951) (1951): 43-44.
No s’indica el nom del traductor.
[32423] Orwell, George. Homenatge a Catalunya. Un testimoni sobre la revolució espanyola. Barcelona: Ariel, 1969.
Introducció de Lionel Trilling.