Bases de dades bibliogràfiques

Export 6 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Shakespeare, William  [Clear All Filters]
2000
[48600] Shakespeare, William. Hamlet. Barcelona: Quaderns Crema, 2000.
Col·lecció Biblioteca Mínima
1920
[31033] Shakespeare, William. Hamlet. 1ª ed. Vol. 25. Biblioteca literària 25. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
1918
[31034] Shakespeare, William. Hamlet, príncep de Dinamarca. 1ª ed. La Novel·la Nova, any 2. Barcelona: Impremta Ràfols, 1918.
1910
[31040] Shakespeare, William. Hamlet, príncep de Dinamarca. 1ª ed. Barcelona: Impremta Fidel Giró, 1910.
Versió en prosa literària començada el 1884 o 1885 (vid. Dídac Pujol, 2010)
1898
[31059] Shakespeare, William. Hamlet. 1ª ed. Vol. 3. Biblioteca de La Talía Catalana 3. Barcelona: Impremta F. Altés, 1898.
Drama en tres actes i en vers
[31058] Shakespeare, William. Hamlet, príncep de Dinamarca. 1ª ed. Barcelona: Tipografia de “L’Atlàntida”, 1898.
Tragèdia