Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Poe, Edgar Allan  [Clear All Filters]
0
[30914] Poe, Edgar Allan. Històries Extraordinàries. 1ª ed. Vol. 19; 20. Barcelona: Societat Catalana d’Edicions.
Escriptor nord-americà.