Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Ovidi Nasó, Publi  [Clear All Filters]
1927
[30851] Nasó, Publi Ovidi. Heroides. 1ª ed. Vol. 29. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 29. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927.