Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Homer  [Clear All Filters]
1974
[32276] Homer. Himnes homèrics. Vol. 11. Llibres del Mall 11. Barcelona: Curial, 1974.
Text bilingüe català-grec.
1913
[30549] Homer. Himnes Homèrics. 1ª ed. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1913.
Traducció en vers de Joan Maragall i text grec amb la traducció literal de Pere Bosch Gimpera