Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is D and Autor is Riba, Carles  [Clear All Filters]
D
[26773] Riba, Carles. Del juego y del fuego. Barcelona: Edicions del Mall, 1987.
Pròleg: Pont, Jaume; 22 cm