Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is D and Autor is Hugo, Victor  [Clear All Filters]
D
[30553] Hugo, Victor. El darrer dia d’un condemnat. 1ª ed. Vol. 20. Biblioteca Univers 20. Barcelona: Llibreria Catalònia.
1930, data aproximada