Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is D and Autor is Bernard, Tristan  [Clear All Filters]
D
[30091] Bernard, Tristan, and M. Fremont. La dansa dels set vels. 1ª ed. La Escena catalana [segona època], any 4. Barcelona: Llibreria Bonavía, 1921.