Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is B and Autor is Cesare Pavese  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[32436] Pavese, Cesare. El bell estiu. Vol. 111. A tot vent 111. Barcelona: Proa, 1967.
Pròleg de Baltasar Porcel.