Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is B and Autor is Durrell, Lawrence  [Clear All Filters]
1984
[43925] Durrell, Lawrence. Balthazar. Barcelona: Proa, 1984.
Col·lecció "A Tot Vent". Segona part de "El quartet d'Alexandria".