Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 06 literatura servocroata  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[48249] Andric, Ivo. El pont sobre el Drina. Barcelona: Edicions 62, 1999.
Col·lecció "Butxaca"
[48248] Andric, Ivo. El pont sobre el Drina. Barcelona: Edicions 62, 1999.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal. Segle XX"