Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Correo de las Letras & de las Artes  [Clear All Filters]
S
[46616] Plana, Jaume Vallcorba. "Sobre l’evolució ideològica de Josep Maria Junoy (1906-1939)." Els Marges: Revista de Llengua i Literatura, no. 13 (1978): 33-44.