Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Tu-fu  [Clear All Filters]
1957
[46582] Teixidor, Joan. "Poesia xinesa en català." In Entre les lletres i les arts, 43-46. Barcelona: Horta, 1957.
Datat l’agost del 1935.