Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Quasimodo, Salvatore  [Clear All Filters]
T
[46560] Seva, Antoni. "Traduir: trair? Triar." L’Espill, no. 5 (1980): 9-24.