Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 02 cubisme  [Clear All Filters]
I
[46615] Plana, Jaume Vallcorba. "Introducció." In Obra poètica, edited by Josep Maria Junoy, XI-CXVIII. Barcelona: Quaderns Crema, 1984.
Aquesta introducció és part del treball que l’autor va desenvolupar per obtenir el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el maig de 1983.
L
[46556] Casals, Enric Serra i. "L’obra de Pierre Reverdy a Catalunya." Els Marges, no. 47 (1992): 31-62.
L’article inclou un apèndix documental amb una entrevista de Pérez-Jorba a Reverdy, correspondència del poeta francès i poemes enviats a Joaquim Folguera.
P
[46352] López, Jordi Mas i. "La poètica postcubista de Josep Maria Junoy." Els Marges, no. 76 (2005): 53-67.