Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Diari de Sabadell  [Clear All Filters]
P
[46578] Sullà, Enric. "Pròleg." In Les noves valors de la poesia catalana, edited by Joaquim Folguera, 7-23. Barcelona: Edicions 62, 1976.