Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Acció Catalana  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
[46335] Manent, Albert. Josep Carner i el Noucentisme: Vida, obra i llegenda. 2ª ed. Vol. 76. Llibres a l’Abast 76. Barcelona: Edicions 62, 1969.
Inclou un índex onomàstic (p. 353-362). La bibliografia és a cura de M. Montserrat Martí i Bas (p. 339-351).